Paritanssinopetus

Paritanssinopetuksessa lähtökohtani on rauhallisuus ja perusteellisuus. Pyrin luomaan tilanteisiin rennon oppimista tukevan ilmapiirin. Kunnioitan ja ymmärrän ihmisen motoristen taitojen oppimisen haasteita ja tuen omalla toiminnallani erilaisia taitoja omaavien oppilaiden oppimista. Kursseille, sekä yksityistunneille on helppo tulla, sillä toimintatapani on ihmisiä arvostava. Pyrin omalla toiminnallani lisäämään oppilaiden viihtymistä ja hyvänolon tunnetta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!